FILTRAT I SEDIMENTAT

FILTRE TAMÍS TUBULAR DN 25

  • Sistema eficient i econòmic per filtrar les partícules que pugui contenir el suc mitjançant pantalla amb ranures de 0.25mm. L’ocupació de 2 tamisos de filtració separades permet un procés continu, mentre 1 filtra l’altre es pot desmuntar per a la seva neteja. La connexió i tancament es fa mitjançant vàlvules.

DEPÒSITS DE DRENATGE I SEDIMENTACIÓ IMMERVOLL

  • En principi s’utilitzen els dipòsits d’acer inoxidable com a recipient per a la sedimentació de precipitats abans de la pasteurització. De diferents capacitats 220 litres, 530l, 1.000 l i 2.200 l equipats amb indicador de nivell.