FILTRES PER A SUC I DIPÒSITS DE SEDIMETAT VORAN

TENRIT Foodtec

FILTRE TAMÍS TUBULAR VORAN ERS25

  • Sistema eficient i econòmic per filtrar les partícules que pugui contenir el suc mitjançant pantalla amb ranures de 0.25mm. L’ocupació de 2 tamisos de filtració separades permet un procés continu, mentre 1 filtra l’altre es pot desmuntar per a la seva neteja.
  •  La connexió i tancament es fa mitjançant vàlvules.

VEURE VIDEO

DIPÒSITS DE DRENATGE I SEDIMENTACIÓ IMMERVOLL

  • El dipòsit està obert per la part superior i presenta un marc reforçat. La tapa està inclosa en el volum de subministrament.
  • En principi s’utilitzen els dipòsits d’acer inoxidable per a suc o vi, com a recipient per a la sedimentació de precipitats abans de la pasteurització.
  • Tancs de diferents capacitats: 220 litres, 530l, 1.000 l i 2.200 l equipats amb indicador de nivell a l’exterior.