LÍNIES D’AMANIDES DE IV GAMA

Les solucions que KRONEN / Danmix proposa es basa essencialment en les necessitats dels clients, treballem per materialitzar les seves especificacions. KRONEN / Danmix proporciona unitats individuals a línies completes per al processat de vegetals, planificant i supervisant el projecte de forma contínua fins a la finalització del mateix.

En la il·lustració (de dreta a esquerra) es pot veure un exemple de línia completa: 1. Taula de treball per a 4 operaris / 2. Talladora GS10 / 3. Cinta transportadora / 4. Pre-rentat GEWA 2600 / 5. Rentadora GEWA 4000/6. Carrusel de cistelles / 7. Centrifugadora.