TECNOLOGIA EN SISTEMES DE TRANSPORT DE RESIDUS PER BUIT per deixalles (vísceres, pells) resultat de processament de peix.

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies, està especialitzat en sistemes de transport per buit de diferents tipus de materials, des de subproductes fins a productes finals (comestibles). Les nostres solucions de buit d’alta gamma són adequades per a les línies de producció d’aliments i les cuines professionals.

TRANSPORT DE RESIDUS DE FORMA HIGIÈNICA I EFECTIVA

HYTT ofereix solucions de buit d’alta qualitat per a empreses de processament de peix i marisc i està especialitzat en transport intern de residus i subproductes. HYTT utilitza una xarxa de conductes tancada: aquesta xucla deixalles o productes des de l’àrea de producció cap a un punt central a la fàbrica. Per l’ús d’una xarxa de conductes tancada, la possibilitat de contaminació creuada està disminuït considerablement. A més del gran benefici, el sistema de HYTT assegura una millora de la higiene general i de la seguretat i una reducció dels costos laborals. 

 • Amb la combinació d’una bomba de succió i un ejector alimentat amb aire comprimit es genera el buit.
 • Aquests sistemes poden implantar-se en plantes noves o existents
 • Plànol a tall d’exemple per al transport de residus des de la planta de producció de forma higiènica i eficient mitjançant la instal·lació de canonades i muntatge de 6 estacions (punts) de succió. El transport de productes es realitza mitjançant la creació d’un flux d’aire a gran velocitat i buit.
 • Sistemes de neteja de canonades de transport
 • Sistemes energèticament eficients
 • Solucions a mida, amb ROI adequat

IMATGES I APLICACIONS

Productes transportables

 • Caps de peix
 • Vísceres
 • Pell
 • Espina
 • retalls
 • Cues
 • Menuts
 • Sang
 • Petxines de marisc
 • Petxines de gambetes

Video