TECNOLOGIA EN SISTEMES DE TRANSPORT DE RESIDUS PER BUIT per deixalles (vísceres, pells) resultat de processament de peix.

HYTT Hygienic Transport systems & Technologies, està especialitzat en sistemes de transport per buit de diferents tipus de materials, des de subproductes fins a productes finals (comestibles). Les nostres solucions de buit d’alta gamma són adequades per a les línies de producció d’aliments i les cuines professionals.

TRANSPORT DE RESIDUS DE FORMA HIGIÈNICA I EFECTIVA

HYTT ofereix solucions de buit d’alta qualitat per a empreses de processament de peix i marisc i està especialitzat en transport intern de residus i subproductes. HYTT utilitza una xarxa de conductes tancada: aquesta xucla deixalles o productes des de l’àrea de producció cap a un punt central a la fàbrica. Per l’ús d’una xarxa de conductes tancada, la possibilitat de contaminació creuada està disminuït considerablement. A més del gran benefici, el sistema de HYTT assegura una millora de la higiene general i de la seguretat i una reducció dels costos laborals.

  • Amb la combinació d’una bomba de succió i un ejector alimentat amb aire comprimit es genera el buit.
  • Aquests sistemes poden implantar-se en plantes noves o existents

Veure VIDEO

Productes transportables

  • Caps de peix, Vísceres, Pell
  • Espina, retalls, Cues
  • Menuts, Sang, Petxines de marisc
  • Petxines de gambetes